Mesečna naročnina

Plačate 15 EUR na začetku in potem vsak naslednji mesec 5 EUR. Naročnina se avtomatsko podaljša do preklica. Vsak mesec je na voljo eden ali dva nova video posnetka. Ves čas naročnine imate dostop do vseh vsebin.

Enkratno plačilo

Za 25 EUR dobite dostop do tečaja za naravoslovnimi dejavnostmi za 14 dni.

Letna naročnina

Letna naročnina znaša 50 EUR in se vsako leto avtomatsko obnovi do preklica. Omogoča spremljanje vseh novih dejavnosti (1 do 2 na mesec). Ves čas naročnine imate dostop do vseh vsebin.

Naravoslovje v vrtcu in 1. triadi

Kako spodbujati radovednost otrok in razvijati naravoslovno razmišljanje pri njih. Odpiramo prostor za izkustveno učenje. Otroci najprej poskušajo in ustvarjajo in na to potem "prilepimo" znanje in razumevanje.

  • Nazorni videoposnetki pokažejo in razložijo, kako dejavnost predstavimo otrokom.

  • Dokument predstavi osnovno teorijo, potrebni material ter vzpodbude in vprašanja za razmišljanje otrok.

  • Vsebine bomo sproti dodajali tako, da bodo vedno na voljo nove možnosti, ki jih lahko uporabimo.

  • Ves čas naročnine so neomejeno na voljo vse vsebine.